Technologie uit het oude Egypte: Levenskracht en water

In dit artikel geef ik een beschrijving van de essentiële factor van het element water in ons bestaan.
De volgende onderwerpen komen aan bod:


– De natuurlijke weg van water en de missplaatsing van dit element in onze huidige cultuur
– Technologie uit het oude Egypte: Levenskracht en water
– Resonantie als mechanisme voor het doorgeven van levensenergie  

Afbeelding van de Sfinx, originele naam: Hor-em-akhet
van origine met leeuwenhoofd

De natuurlijke weg van water

Het is algemeen bekend dat beweging bevorderlijk is voor onze gezondheid.  
Ook zijn er verschillen in de manier waarop je beweegt, bepaalde bewegingen hebben een specifieke uitwerking op ons lichaam waardoor er bijvoorbeeld meer energie kan ontstaan.
Wat minder bekend is dat water ook wordt beïnvloed door hoe het wordt bewogen.
Water is essentieel voor de meeste lichaamsfuncties en hebben we hard nodig voor onze cellen en gezondheid.  Er zijn tal andere functies die water heeft voor het optimaal functioneren van ons lichaam, meer van deze functies kan je vinden op :
https://www.optimalegezondheid.com/alles-over-water-special-deel-1-water-lichaam-en-het-zuiveringsproces/

De moderne, op wetenschap gebaseerde wereld, ontkent dat de natuur een levend organisme is met bewustzijn. Zij beschouwd haar als een ‘mechanisch’ principe dat volgens bepaalde wetmatigheden functioneert. De natuuronderzoeker Viktor Schauberger (1885-1958) heeft echter onderzoek gedaan naar de processen die hij in de natuur waarnam en ontdekte hoe een naar binnen draaiende spiraalbeweging in water een vacuüm of implosie creëert en fungeert als een natuurlijke energiebron.  Schauwberger ontdekte dat water een levende entiteit is met een hoge energetische waarde die van nature aanwezig is. Hij pleitte dat het water behandeld moest worden als een levend lichaam; ‘’ het moet ademen, natuurlijk bewegen en voeding in de vorm van mineralen tot zich kunnen nemen’’.

 
Aangezien het water, met name de kwaliteit hiervan, zeer belangrijk is voor onze gezondheid, voldoet kraanwater niet aan een accurate behandeling van dit element.  De rede is dat leidingwater door lange rechte leidingen dient te gaan en in dat opzicht alle energetische waarde verliest, dit geldt ook voor gekanaliseerde rivieren.
Er bestaat een manier om water via de natuurlijke weg te verwerken; de oude Egyptenaren gebruikte technologie om water te zuiveren op een manier dat de levenskracht bleef bewaard.
Onderzoekers hebben water ontdekt van hoge energetische waarde in de ondergrondse tunnels bij het Gizeh complex. De energetische waarde van het water werd opgebouwd vanaf de bron van de Nijl en versterkt door de in Nubië gelegen zes cataracten ofwel stroomversnellingen (zie afbeelding 1 ). De cataracten verhoogde het zuurstofgehalte van het water en liet de energiewaarde toenemen door middel van driedimensionale vortexen. Het is heel goed mogelijk dat de foute balans in onze samenleving een gevolg is van het zuiveren van ‘schoon’ drinkwater via agressieve manieren en via allerlei leidingen en pompen naar diverse locaties.  Daarentegen is zuiver water duurzaam water en beter voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van alle levende organismen.

Afbeelding 1

Technologie uit het oude Egypte: Levenskracht en water

De meeste vroege ontdekkingsreizigers van de piramiden waren meer geïnteresseerd in het ontdekken van schatten dan in wetenschappelijke kennis. Het is een geluk voor ons dat enkele dappere geleerden de tijd hebben genomen om de binnenkamers en leidingen van deze gigantische structuren te verkennen en in kaart te brengen. Hun toewijding heeft wetenschappers in staat gesteld om door de jaren heen redelijke conclusies te trekken over het doel van hun bestaan.
Een belangrijke ontdekking zijn de ondergrondse tunnelsystemen die de piramide-complexen met elkaar verbinden; het water van de nijl zorgde voor vruchtbaar land en was een belangrijke grondstof voor de verschillende piramide-complexen. Door deze verbinding was het vrij eenvoudig om het water door te voeren naar de lager gelegen piramiden zoals de Grote Piramide van Gizeh.

De verschillende tempels en piramide vormde een complex waterzuiveringssysteem. De Sfinx fungeerde bijvoorbeeld als een ‘wakende leeuw’, toen de levenschenkende overstromingen uit de Nijl stroomde stond de zon in het sterrenbeeld Leeuw en daarom wordt de sfinx ook wel de ‘Wachter van de Zon’ genoemd.  Via de Nijl op de locatie van Gizeh kon ‘zuiver’ water toegelaten worden tot de sfinxtempel, dit water diende zo schoon en zuiver mogelijk te zijn. Het water moest op een geheel natuurlijke manier, zonder bemoeienis en inmenging van buitenaf, zijn weg vinden naar de sfinxtempel waar het door organische bewegingen in de tempel zelf verder werd gezuiverd voordat het toegelaten werd tot het bassin van de sfinx via een ingenieus sluissysteem.  Dit proces resulteerde in ongeschonden watermoleculen die de juiste zuivere energie als grondstof bevatten voor het meest natuurlijke ‘Huis van Energie’ ooit gebouwd.
In de oudheid was de betekenis van de Sfinx ‘de spiraalvormige kracht van het Universum’, ofwel de gulden snede spiraal van de schepping.

De oude Egyptenaren waren dus in staat om de zuiverheid van het water te behouden d.m.v. natuurlijke zuivering via organische of vloeiende bewegingen zodat het water zijn levenskracht en energie kon behouden. Je kan zelf ook veel doen om water te herstellen in levenskracht, in het volgende video fragment geef ik nader uitleg:

https://www.youtube.com/watch?v=A_XuJ_PxYd0&t=2s&ab_channel=SoundhealingShaman

Fibonacci en resonantie

In de voorgaande tekst is duidelijk geworden dat water dient te kunnen stromen zoals het zelf wil.
De natuurlijke tendens van water is om te stromen volgens vortexen of spiraalvormige bewegingen, net als de vorm van een gulde snede spiraal. Dit is de manier waarop water zich kan herstellen en zuiveren. Er zijn maar weinig mensen die weten dat water op deze manier gereinigd en gezuiverd kan worden.  Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de energie van water door onder verschillende omstandigheden waterkristallen te fotograferen.  Het effect van de natuurlijke trillingen van woorden, taal en muziek op watermoleculen wordt uitgebreid omschreven in het boek ‘ De boodschap van water’ door Masaru Emoto. Geluid en klankresonantie heeft een grote invloed op watermoleculen en deze eigenschap speelt een belangrijke rol in de procestechnologie van de Grote Piramide.  Bepaalde begrippen uit de geluidstheorie zoals golflengte, frequentie, grondtoon, harmonische, klankverhouding, resonantie speelde een belangrijke rol bij de bouw en inrichting van de Grote Piramide.  

Het feit dat de bouw van de Grote Piramide is gebaseerd op deze principes geeft aan wat voor een belangrijke rol dit heeft in het leven, aangezien water leven is.
Resonantie fungeert als mechanisme waardoor levensenergie wordt doorgegeven.
Deze kennis kan van grote waarde zijn als je deze principes wilt integreren in je dagelijks leven.
De Grote Piramide als ‘’ Het huis van energie’’ zou je kunnen beschouwen als metafoor voor je eigen lichaam. Om het huis te kunnen voorzien van voldoende energie dient het op een bepaalde manier te stromen. Deze stroming kun je bevorderen met behulp van klank, vibratie, resonantie , spiraalvormige bewegingen ect.  Dit geldt voor zowel het water dat je in je lichaam stopt als het lichaam zelf.  Ook de woorden die je spreekt en de gedachten die je koestert zijn van grote invloed op het water en dus op jouw leven.

Bron; De Grote Piramide van Gizeh als monument van de schepping, (W. Witteveen)