De wetenschap achter klankschaalmassage

Klankschaalmassage

Klankbehandelingen en klankschaalmassage’s zijn relatief nieuw in het Westen. In dit artikel wordt dieper in gegaan op de wetenschap achter klankschaalmassage.
Tijdens een klankbehandeling worden verschillende akoestische instrumenten gebruikt die bepaalde trillingen voortbrengen. In het geval van een klankschaalmassage worden de schalen op het lichaam geplaatst. Ook wordt hiermee gemasseerd op het lichaam terwijl er op de schalen wordt geklopt. Het effect van deze behandeling is dat de trillingen worden opgenomen door het water in het lichaam. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat water een geheugen heeft en informatie kan opslaan.
De harmonie die door de trillingen worden geproduceerd wordt door het water in het lichaam getransporteerd naar de verschillende weefsels, cellen en organen waar tevens de informatie in wordt opgeslagen. Alle disharmonieuse informatie die in het lichaam is opgeslagen worden letterlijk losgetrilt waardoor er ruimte ontstaat voor vernieuwing en vitaliteit.
Kwantummechanica: materie is niet anders dan trilling

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfecte gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Dit onderzoek toont aan dat de structuur van het water veranderd en bepaalde patronen aanneemt als gevolg van de trillingen, opmerking: woorden en gedachten zijn ook trillingen.

Laten we ons eigen lichaam als voorbeeld nemen vanuit het volgende wetenschappelijk perspectief uit het boek water weet het antwoord.’ Het lichaam bestaat alleen maar uit atomen, elk atoom bestaat uit een kern met daaromheen cirkelende elektronen. Het aantal en de vorm van deze elektronen en hun baan bepalen de specifieke frequentie van een bepaalde stof. Je zult tot de ontdekking komen dat er geen soliditeit is, ongeacht de stof. In plaats daarvan is er alleen maar een kern die wordt omgeven door een onophoudelijk roterende golfbeweging. Alles bevindt zich in een oneindige beweging en trilling af en aan, met een ongelofelijke snelheid’. (M. Emoto, 2005).

Aangezien zelfs materie bestaat uit trillingen, kan de materie worden beïnvloed middels de wet van resonantie. Deze benadering staat centraal binnen een klankbehandeling.
Uit ervaring heb ik geleerd dat mensen die een klankschaalmassage ondergaan meer licht uitstralen na een behandeling, vooral vanuit hun ogen.

de wetenschap achter klankbehandeling

Soundhealing is Evidence Based

In steeds meer ziekenhuizen wordt er gebruik gemaakt de wetenschap achter klankschaalmassage bij ziektes zoals kanker.
De medische onderzoeken van het National Library of Medicine hebben tijdens een onderzoek aangetoond dat geluidsfrequenties tumoren kunnen weghalen.
Soundhealing heeft tevens een stevige basis in de psychologie en neurologie.
Er is een ondersteunend onderzoek gedaan in het Journal of Evidence-Based Integrative Medicine in 2016, naar het genezende vermogen van geluid waarbij “significante verbetering” werd gevonden in spanning, stemming, lichamelijke klachten, lichamelijke pijn en spiritueel welzijn als reactie op klankschaalmeditatie en healing.

Kijk voor meer informatie naar de evidence-based onderzoeken van soundhealing op de volgende pagina: